Giới thiệu

Thông tin tuyển dụng lập trình viên web frontend

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

 • Thu nhập cạnh tranh đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo luật lao động, đánh giá và điều chỉnh theo năng lực cá nhân.
 • Tham gia team building, các hoạt động thường niên, tổng kết công ty.
 • Được du lịch hàng năm theo chế độ của công ty.
 • Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện.
 • Tiếp xúc với các công nghệ mới, luôn cập nhật và thay đổi.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập trình theo dự án hoặc các yêu cầu trực tiếp từ cấp trên
 • Báo cáo tiến độ công việc định kỳ
 • Làm việc tích hợp nhóm với bộ phận khác
 • Tham gia một số các dự án đang triền khai về dịch vụ nền web, sử dụng PHP, HTML... cho frontend, sử dụng Scrapy cho các hệ thống crawler. 


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Đã hoàn thành các khóa học hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin.
 • Có kỹ năng tư duy lập trình, nền tảng kỹ thuật tốt.
 • Có kỹ năng đọc/hiểu/viết tài liệu tiếng Anh.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập nghiên cứu.
 • Đối với lập trình viên web frontend: Thành thạo hoặc có kinh nghiệm làm việc với PHP, JS, CSS,... Có kinh nghiệm làm việc với Yii Framework là một lợi thế.
 • Đối với lập trình viên video streaming: Thành thạo hoặc có kinh nghiệm làm việc với Nginx, Lua, Nodejs,... Có kinh nghiệm làm việc với video encoding (ffmpeg, handbrake,...) là một lợi thế.
 • Đối với lập trình viên crawler: Thành thạo hoặc có kinh nghiệm làm việc với Python, Redis,... Có kinh nghiệm làm việc với Scrapy là một lợi thế.
 
 

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

 • Hạn cuối nhận hồ sơ: 31/3/2020.