Sản phẩm

Hệ thống đề xuất nội dung tự động (Content Recommendation System)

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu khám phá nội dung một cách có chọn lọc, cụ thể là theo sở thích hoặc theo các nội dung liên quan, do đó hệ thống đề xuất nội dung tự động được tập trung đầu tư sử dụng những công nghệ hiện đại nhất, đem lại những trải nghiệm tốt nhất tới người dùng.

  • Tính toán phân tán: Công nghệ phân tán cho phép thực hiện những tính toán phức tạp, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên phần cứng để thực hiện các tính toán song song. Từ đó việc tính toán sự tương đồng giữa các nội dung được thực hiện và chọn lọc ra những nội dung liên quan đưa ra trong đề xuất tới người xem.

  • Học máy: Quá trình học máy được tiến hành bằng việc đào tạo hệ thông AI thông qua những tập mẫu đã được thu thập, từ đó giúp hệ thống AI có thể phân loại một nội dung theo những tiêu chí khác nhau (thế loại, lứa tuổi,...) và dùng dữ liệu đó hỗ trợ cho quá trình đề xuất tới các nội dung khác.

 

  • Thu thập dữ liệu người dùng: Thao tác của người dùng trên nội dung luôn được thu thập với tiêu chí luôn đảm bảo quyền riêng tư đồng thời cho phép hệ thống đánh giá mức độ phổ biến của một nội dung hay mức độ ưa thích của người dùng trên một phần nào đó của nội dung.

  • Tự cải tiến: Kết quả đề xuất không được sử dụng cố định mà luôn được kết hợp với dữ liệu đã được thu thập từ người dùng, từ đó đánh giá và thay đổi xếp hạng của các nội dung trong danh sách đề xuất.