Giới thiệu

Tầm nhìn và chiến lược

Mobifos là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với mục tiêu chính là cung cấp các nền tảng kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng trên nền tảng internet dựa trên các công nghệ tiên tiến về xử lý, lưu trữ và truyền tải dữ liệu.

Đội ngũ nhân sự

Mobifos có đội ngũ nhân sự trẻ và tài năng được lãnh đạo bởi một nhóm kỹ sư công nghệ có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống online trên môi trường internet.

Mạng lưới đối tác

Mobifos không ngừng nghiên cứu và phát triển các công nghệ để hỗ trợ mạng lưới đối tác rộng khắp và ngày một mở rộng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.