Sản phẩm

Nền tảng và công nghệ

Mobifos tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ nhằm mục tiêu xây dựng và khai thác các nền tảng internet (online platform).

Nền tảng video trực tuyến (Online Video Platform)

Online Video Platform là một nền tảng video trực tuyến tạo ra môi trường kết nối và tối ưu hóa lợi ích của ba đối tượng tham gia bao gồm đơn vị sản xuất nội dung, người xem và các doanh nghiệp quảng cáo.

Hệ thống đề xuất nội dung tự động (Content Recommendation System)

Sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) cùng với khả năng tính toán phân tán, các nội dung liên quan sẽ được chọn lọc và giới thiệu tới người xem.