Sản phẩm

MSec System - Giải pháp bảo mật dành cho ứng dụng / game di động

MSec System là hệ thống bảo mật được xây dựng dựa trên:

  • Một thư viện bảo mật được tích hợp trong các game/ứng dụng dùng để thu thập và phân tích các thông tin bảo mật từ thiết bị và gửi lên các máy chủ dịch vụ của Msec mà không ảnh hướng tới vận hành của ứng dụng/game.
  • Các máy chủ dịch vụ của Msec System sẽ thu thập và gửi các cảnh báo bảo mật cho ứng dụng /game cài đặt trên các máy di động cũng như các máy chủ dịch vụ của ứng dụng / game.

MSec System sẽ giúp các nhà phát hành game, ứng dụng biết được các lỗ hổng bảo mật có thể xảy ra cho ứng dụng / game của họ như nguy cơ:

  • Chạy trên các thiết bị đã bị root/jailbreak.
  • Bị chỉnh sửa game/app với mục đích xấu.
  • Bị tấn công sử dụng các thư viện xâm nhập thời gian thực.