Giới thiệu

Mạng lưới đối tác

Với định hướng cung cấp các nền tảng kết nối nhà cung cấp dịch vụ và người dùng trên môi trường internet, Mobifos hiện đã và đang ngày càng mở rộng mạng lưới các đối tác của mình trong các lĩnh vực sau:

Các đơn vị cấp nội dung:

doi-tac-online-media

  • Mobifos đã và đang hợp tác với hàng trăm đơn vị cung cấp nội dung từ các cá nhân, cho tới các tổ chức truyền thông báo chí lớn.
  • Mobifos hỗ trợ tạo các cổng thông tin (website) cũng hỗ trợ các đơn vị nội dung xuất bản nội dung trực tuyến.
  • Mobifos hỗ trợ tăng lượng xem, và tối ưu doanh thu từ nguồn nội dung hợp tác với các đơn vị cung cấp nội dung.

Các đơn vị khai thác quảng cáo trực tuyến: 

 

doi-tac-facebook-audience-network doi-tac-google-adsense

 

  • Mobifos là đối tác của các mạng QC trực tuyến lớn toàn cầu như Google Adsense, Facebook Audience Network.
  • Mobifos cũng phát triển hợp tác với các mạng QC tại Việt Nam như Ambient Digital, Blueseed,...
  • Mobifos cũng đang mở rộng việc hợp tác trực tiếp với các nhãn hàng trong các chiến dịch quảng cáo.

Các đơn vị cung cấp hạ tầng:

  • Với mô hình cung cấp nền tảng, Mobifos đã và đang sử dụng các dịch vụ về hạ tầng mạng và máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) tại Việt Nam như VNPT, Viettel IDC, Fpt Telecom v.v
  • Để đáp ứng được các hệ thống với số lượng người dùng lớn và hệ thống dữ liệu phức tạp, Mobifos đang sử dụng dịch vụ tính toán đám mây (Cloud Service) của các nhà cung cấp lớn như Amazon, Google, CloudFlare...