Giới thiệu

Tầm nhìn và chiến lược

 

mobifos-logo

  • Mobifos là công ty công nghệ hoạt động chính trên môi trường internet được thành lập vào ngày 22/02/2012 bởi một nhóm kỹ sư công nghệ thông tin trẻ.
  • Mobifos tập trung vào xây dựng các nền tảng (platform) kết nối nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ nhằm mục tiêu tạo ra các hệ sinh thái nội dung và thương mại trên môi trường internet dựa trên việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ xử lý và khai phá dữ liệu phân tán.
  • Mobifos mong muốn trở thành đối tác của các công ty lớn về internet trên thế giới như Google, Facebook, Tencent, Alibaba ... để có cơ hội hợp tác cũng như không ngừng học hỏi từ các công ty hàng đầu trên thế giới.